SON DAKİKA

YAVUZ :“ İLAÇLAMA İŞİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT”

Bu haber 11 Mayıs 2018 - 21:29 'de eklendi ve 357 views kez görüntülendi.

Kırıkhan halkından gelen “Lavra, sivrisinek ve haşerat ilaçlamalarının neden Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılmadığına dair” yoğun şikâyetler üzerine Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklama da ;”Kırıkhan halkından gelen “Lavra, sivrisinek ve haşerat ilaçlamalarının neden Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılmadığına dair” yoğun şikâyetler üzerine Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Yavuz yaptığı basın açıklamasında, Haşerat, Larva ve sinek ilaçlama işinin Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.

“İlaçlama işi ile ilgili İçişleri Bakanlığı Belediyelere genelge gönderdi. Genelge aynen şöyle diyor.

‘Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde haşere ve vektör ile mücadelede yetki ve sorumluluğun Büyükşehir belediyesinde mi yoksa Büyükşehir ilçe belediyesinde mi olduğu hususunda görüş ayrılıkları olduğu ve uygulamada ihtilaflar yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir belediyelerinin sınırlarını düzenleyen 5 inci maddesi değiştirilmiş ve Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına çıkartılmıştır.

Yine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (a) bendi gereğince çevre ve çevre sağlığı hizmetlerini yapar veya yaptırır. ”

Hükmünü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” 7. nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmünü amirdir.

Ayrıca, Antalya 1. İdare Mahkemesinin 09.11.2006 tarih v e E:2006/182, K:2006/1776 sayılı kararında, “Çevre ve çevre sağlığının korunması amacıyla haşere ve sivrisinekle mücadele edilmesi işinin planlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlama görevinin Büyükşehir belediyesine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda haşere ve sivrisinekle mücadele ve ilaçlama görevinin ilk kademe belediyelerine ait olduğu ve ilgili araç, gereç, malzeme, ilaç vb. alımların başlatılması istemine yönelik olarak tesis olunan dava konusu 09.11.2006 gün ve 866 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline…” denilmekte olup, söz konusu karardan da anlaşılacağı üzere sivrisinek ilaçlama işleri Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olup Kırıkhan Belediyesinin yetkileri dışındadır. Bütün hemşerilerime saygıyla arz ederim.

Ayrıca, Kırıkhan halkından gelen yoğun sinek şikâyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Belediyemiz ve hemşerilerimiz adına Hatay Büyükşehir Belediyesi ilaçlama birimini ilçemizde ilaçlama çalışmaları yapmaları için göreve davet ediyorum” dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.